ภาษาอังกฤษ

world

ภาษาไทย
โลก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
worldตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a map of the world.คำแปลฉันมีแผนที่โลก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย