ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

workers

คำแปล
คนงาน
We
พวกเรา
are
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
workers
คนงาน
.
พวกเขาคือคนงานพวกนี้
2 ความคิดเห็น
They
พวกเขา
พวกเธอ
สิ่งของเหล่านั้น
are
เป็น
อยู่
my
ของฉัน
ของผม
workers
คนงาน
.
พวกเขาคือคนงานของฉัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย