ภาษาอังกฤษ

worker

ภาษาไทย
คนงาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
workerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy uncle is a worker.คำแปลคุณลุงของฉันคือคนงานคนหนึ่ง
workersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey are my workers.คำแปลพวกเขาคือคนงานของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย