ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

worker

คำแปล
คนงาน
We
พวกเรา
are
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
workers
คนงาน
.
พวกเขาคือคนงานพวกนี้
2 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
uncle
อา
น้า
ลุง
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
worker
คนงาน
.
คุณลุงของฉันคือคนงานคนหนึ่ง
My
ของฉัน
ของผม
uncle
อา
น้า
ลุง
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
worker
คนงาน
.
คุณลุงของฉันคือคนงานคนหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย