ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

won

คำแปล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
black
สีดำ
horse
ม้า
won
ชนะ
.
ม้ามืดตัวนั้นชนะ
He
เขา
won
ชนะ
everything
ทุกอย่าง
ทุกสิ่ง
.
เขาได้ชนะทุกสิ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
best
ดีที่สุด
man
ผู้ชาย
won
ชนะ
.
คนที่ดีที่สุดชนะ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ win


    PersonPresentPast
    Iwinwon
    he/she/itwinswon
    you/we/theywinwon
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย