ภาษาอังกฤษ

woman

ภาษาไทย
ผู้หญิง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
womanตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA man, a woman.คำแปลผู้ชายคนหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่ง
womenตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWomen and girlsคำแปลผู้หญิงหลายคนและเด็กผู้หญิงหลายคน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย