woman

คำแปล
ผู้หญิง
Am
เป็น
อยู่
คือ
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
a
หนึ่ง
woman
ผู้หญิง
?
ฉันเป็นผู้หญิงหรือเปล่า
3 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
woman
ผู้หญิง
.
ฉันเป็นผู้หญิง
7 ความคิดเห็น
A
หนึ่ง
woman
ผู้หญิง
ผู้หญิงคนหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย