ภาษาอังกฤษ
with
ภาษาไทย
ติดต่อกับ, กับ, ด้วย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
withตัวอย่างThe cat plays with a dog.คำแปลแมวตัวนี้เล่นกับหมาตัวหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย