ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

with

คำแปล
ติดต่อกับ, กับ, ด้วย
Tea
ชา
น้ำชา
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
milk
นม
น้ำชาใส่นม
2 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
plays
เล่น
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
a
หนึ่ง
dog
หมา
สุนัข
.
แมวตัวนี้เล่นกับหมาตัวหนึ่ง
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
play
เล่น
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
.
พวกเขาเล่นกับแมวตัวนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย