ภาษาอังกฤษ

wishes

ภาษาไทย
หวัง, ปรารถนา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
wishesตัวอย่างThe student wishes for a computer.คำแปลนักเรียนคนนี้ปรารถนาว่าจะมีเครื่องหนึ่ง
wishตัวอย่างI wish them good night.คำแปลฉันปรารถนาให้พวกเขานอนหลับฝันดี
wishตัวอย่างThe wishคำแปลความปรารถนา
wishesตัวอย่างThey have three wishes.คำแปลพวกเขามีความปรารถนาสามข้อ

การเชื่อมwish

PersonPresentPast
Iwishwished
he/she/itwisheswished
you/we/theywishwished
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย