ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wish

คำแปล
ปรารถนา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
wish
ปรารถนา
them
พวกเธอ
พวกเขา
good
goodnight
ราตรีสวัสดิ์
ดี
night
goodnight
ราตรีสวัสดิ์
กลางคืน
.
ฉันปรารถนาให้พวกเขานอนหลับฝันดี
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
wish
ปรารถนา
for
เพื่อ
เป็นเวลา
สำหรับ
a
หนึ่ง
son
ลูกชาย
.
ฉันปรารถนาลูกชายคนหนึ่ง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
wish
ปรารถนา
for
เป็นเวลา
เพื่อ
สำหรับ
a
หนึ่ง
daughter
ลูกสาว
.
ฉันปรารถนาลูกสาวคนหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย