ภาษาอังกฤษ

winter

ภาษาไทย
ฤดูหนาว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
winterตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWinter is a season.คำแปลฤดูหนาวเป็นฤดูหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย