ภาษาอังกฤษ

wine

ภาษาไทย
ไวน์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
wineตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe woman drinks wine.คำแปลผู้หญิงคนนี้ดื่มไวน์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย