ภาษาอังกฤษ

window

ภาษาไทย
หน้าต่าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
windowตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy windowคำแปลหน้าต่างของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย