ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

window

คำแปล
หน้าต่าง
My
ของฉัน
ของผม
window
หน้าต่าง
หน้าต่างของฉัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
window
หน้าต่าง
is
เป็น
อยู่
คือ
dirty
สกปรก
.
หน้าต่างสกปรก
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
window
หน้าต่าง
is
อยู่
เป็น
คือ
open
เปิด
.
หน้าต่างเปิด
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย