ภาษาอังกฤษ

wind

ภาษาไทย
ลม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
windตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThere was no wind at all yesterday.คำแปลไม่มีลมเลยเมื่อวานนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย