will

คำแปล
จะ
We
พวกเรา
will
จะ
have
มี
decided
ตัดสินใจ
to
ถึง
สู่
walk
เดิน
.
พวกเราจะได้ตัดสินใจที่จะเดินแล้ว
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
will
จะ
call
โทร
เรียก
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
tonight
คืนนี้
.
พวกเราจะโทรหาคุณคืนนี้
2 ความคิดเห็น
She
เธอ
will
จะ
be
เป็น
อยู่
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
wife
ภรรยา
.
เธอจะเป็นภรรยาของคุณ
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ will


PersonPresentPast
Iwillwilled
he/she/itwillswilled
you/we/theywillwilled

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย