why

คำแปล
ทำไม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
says
พูด
why
ทำไม
.
เด็กผู้หญิงพูดว่าทำไม
3 ความคิดเห็น
What
อะไร
,
why
ทำไม
and
และ
how
อย่างไร
?
อะไร ทำไม และอย่างไร
Why
ทำไม
?
ทำไม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย