ภาษาอังกฤษ

why

ภาษาไทย
ทำไม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
whyตัวอย่างThe girl says why.คำแปลเด็กผู้หญิงพูดว่าทำไม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย