ภาษาอังกฤษ

whom

ภาษาไทย
ผู้ซึ่ง, คนที่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
whomตัวอย่างShe is the woman whom I hate.คำแปลเธอคือผู้หญิงคนที่ฉันเกลียด

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย