ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

whom

คำแปล
ผู้ซึ่ง, คนที่
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
whom
คนที่
ผู้ซึ่ง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
hate
เกลียด
ความเกลียดชัง
.
เธอคือผู้หญิงคนที่ฉันเกลียด
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
and
และ
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
whom
คนที่
ผู้ซึ่ง
?
ที่ไหนและกับใคร
Whom
คนที่
ผู้ซึ่ง
is
อยู่
คือ
เป็น
she
เธอ
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
?
เธออยู่กับใคร
แสดงประโยคเพิ่ม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย