ภาษาอังกฤษ

whole

ภาษาไทย
ทั้งหมด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
wholeตัวอย่างFrom here I see the whole square.คำแปลจากที่นี่ ฉันมองเห็นลานกว้างนี้ทั้งหมด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย