ภาษาอังกฤษ

who

ภาษาไทย
ใคร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
whoตัวอย่างHe is the boy who cooks.คำแปลเขาคือเด็กผู้ชายคนที่ทําอาหาร
whoตัวอย่างWho likes France?คำแปลใครชอบประเทศฝรั่งเศส

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย