ภาษาอังกฤษ

where

ภาษาไทย
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
whereตัวอย่างNobody knows where it is.คำแปลไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
whereตัวอย่างWhere are the girls?คำแปลพวกเด็กผู้หญิงอยู่ที่ไหน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย