ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

where

คำแปล
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
Tell
บอก
me
ผม
ฉัน
where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
he
เขา
lives
อาศัยอยู่
!
บอกฉันว่าเขาอาศัยที่ไหน
2 ความคิดเห็น
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
คือ
เป็น
my
ของฉัน
ของผม
book
หนังสือ
?
หนังสือของฉันอยู่ที่ไหน
1 ความคิดเห็น
Nobody
ไม่มีใคร
knows
รู้
where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
it
มัน
is
อยู่
คือ
เป็น
.
ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย