ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

when

คำแปล
เมื่อ, ตอน
When
เมื่อ
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
eats
กิน
รับประทาน
,
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
eats
กิน
รับประทาน
.
เวลาเด็กผู้ชายกิน, เด็กผู้หญิงกิน
1 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
read
อ่าน
when
เมื่อ
ตอน
we
พวกเรา
read
อ่าน
.
พวกเขาอ่านเวลาพวกเราอ่าน
3 ความคิดเห็น
Why
ทำไม
and
และ
when
เมื่อ
ตอน
?
ทำไมและเมื่อไร
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย