ภาษาอังกฤษ

when

ภาษาไทย
เมื่อ, ตอน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
whenตัวอย่างWhen the boy eats, the girl eats.คำแปลเวลาเด็กผู้ชายกิน, เด็กผู้หญิงกิน
whenตัวอย่างWhen and how?คำแปลเมื่อไรและอย่างไร

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย