ภาษาอังกฤษ

wheel

ภาษาไทย
ล้อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
wheelตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI need a wheel.คำแปลฉันต้องการล้ออันหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย