ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

what

คำแปล
อะไร
Read
อ่าน
what
อะไร
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
like
ชอบ
เหมือน
.
อ่านอะไรที่คุณชอบ
0 ความคิดเห็น
She
เธอ
drinks
ดื่ม
what
อะไร
?
เธอดื่มอะไร
2 ความคิดเห็น
He
เขา
says
พูด
what
อะไร
?
เขาพูดอะไร
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย