west

คำแปล
ตะวันตก
It
มัน
is
อยู่
เป็น
คือ
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
north
เหนือ
-
west
ตะวันตก
of
ของ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
country
ประเทศ
.
มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้
Follow
ตาม
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
street
ถนน
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
west
ตะวันตก
.
ตามถนนนี้ไปทางทิศตะวันตก
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
from
จาก
ตั้งแต่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
west
ตะวันตก
.
ฉันมาจากทางทิศตะวันตก
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย