ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

well

คำแปล
เก่ง, ดี
My
ของฉัน
ของผม
brother
น้องชาย (คำนามเอกพจน์)
พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
swims
ว่ายน้ำ
well
เก่ง
ดี
.
พี่ชายของฉันว่ายน้ำเก่ง
My
ของผม
ของฉัน
wife
ภรรยา
cooks
ทำอาหาร
well
เก่ง
ดี
.
ภรรยาของผมทำอาหารเก่ง
She
เธอ
speaks
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
คนอังกฤษ
well
เก่ง
ดี
.
เธอพูดอังกฤษเก่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย