ภาษาอังกฤษ

welcome

ภาษาไทย
ยินดี, ต้อนรับ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
welcomeตัวอย่างHello and welcome!คำแปลสวัสดีและยินดีต้อนรับ

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย