ภาษาอังกฤษ

weight

ภาษาไทย
น้ำหนัก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
weightตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างAre you happy with your weight?คำแปลคุณมีความสุขกับน้ำหนักของคุณไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย