ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

weeks

คำแปล
สัปดาห์
Three
สาม
weeks
สัปดาห์
สามสัปดาห์
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
weeks
สัปดาห์
of
ของ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
month
เดือน
สัปดาห์แห่งเดือน
Weeks
สัปดาห์
and
และ
months
เดือน
สัปดาห์และเดือน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย