ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

week

คำแปล
สัปดาห์
One
หนึ่ง
week
สัปดาห์
and
และ
three
สาม
days
วัน
หนึ่งสัปดาห์ กับอีก สามวัน
1 ความคิดเห็น
One
หนึ่ง
week
สัปดาห์
and
และ
three
สาม
days
วัน
หนึ่งสัปดาห์ กับอีก สามวัน
1 ความคิดเห็น
Three
สาม
weeks
สัปดาห์
สามสัปดาห์
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย