ภาษาอังกฤษ

wednesday

ภาษาไทย
วันพุธ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Wednesdayตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMonday, Tuesday and Wednesdayคำแปลวันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ
Wednesdaysตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างOn Wednesdays I drink wine.คำแปลในวันพุธฉันดื่มไวน์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย