wednesday

คำแปล
วันพุธ
Monday
วันจันทร์
,
Tuesday
วันอังคาร
and
และ
Wednesday
วันพุธ
วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ
4 ความคิดเห็น
Monday
วันจันทร์
,
Tuesday
วันอังคาร
and
และ
Wednesday
วันพุธ
วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ
4 ความคิดเห็น
Monday
วันจันทร์
,
Tuesday
วันอังคาร
and
และ
Wednesday
วันพุธ
วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ
4 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย