ภาษาอังกฤษ

weather

ภาษาไทย
อากาศ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
weatherตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNo one goes out in this weather.คำแปลไม่มีใครออกไปในอากาศแบบนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย