wear

คำแปล
ใส่, สวม
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
wear
สวม
ใส่
a
หนึ่ง
shirt
เสื้อเชิ้ต (เอกพจน์)
and
และ
a
หนึ่ง
skirt
กระโปรง
.
ฉันสวมเสื้อเชิ้ตและกระโปรง
1 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
wear
สวม
ใส่
her
เธอ
ของเธอ
dress
เดรส
ชุดกระโปรง
.
ฉันใส่ชุดกระโปรงของเธอ
2 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
wear
สวม
ใส่
a
หนึ่ง
dress
ชุดกระโปรง
เดรส
.
ฉันใส่ชุดกระโปรง
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wear


PersonPresentPast
Iwearwore
he/she/itwearswore
you/we/theywearwore

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย