ภาษาอังกฤษ

weapon

ภาษาไทย
อาวุธ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
weaponตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHis weapon is in this bag.คำแปลอาวุธของเขาอยู่ในกระเป๋าใบนี้
weaponsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างShe likes weapons.คำแปลเธอชอบอาวุธ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย