ภาษาอังกฤษ

wealth

ภาษาไทย
ความรวย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
wealthตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHis wealth changed him.คำแปลความรวยของเขาได้ทำให้เขาเปลี่ยนไป
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย