ภาษาอังกฤษ

ways

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
wayตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI like the way you walk.คำแปลนชอบวณเด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย