ภาษาอังกฤษ

way

ภาษาไทย
ทาง, แนว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
wayตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI like the way you walk.คำแปลฉันชอบวิธีคุณเดิน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย