Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

watches

คำแปล
My
brother
watches
TV
.
พี่ชายของฉันดูทีวี
He
watches
the
spider
.
เขาดูแมงมุมตัวนี้
He
never
watches
television
.
เขาไม่เคยดูทีวี

การผันคำกริยาทั้งหมดของ watch

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย