ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

watch

คำแปล
จับตาดู, นาฬิกาข้อมือ
Did
ได้
we
พวกเรา
watch
นาฬิกาข้อมือ
จับตาดู
TV
ทีวี
last
สุดท้าย
night
กลางคืน
?
พวกเราได้ดูทีวีเมื่อคืนนี้ไหม
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
mouse
หนู (คำเอกพจน์)
will
จะ
watch
จับตาดู
นาฬิกาข้อมือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
horse
ม้า
.
หนูตัวนี้จะจับตาดูม้าตัวนี้
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
will
จะ
we
พวกเรา
watch
นาฬิกาข้อมือ
จับตาดู
tonight
คืนนี้
?
พวกเราจะดูอะไรคืนนี้
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ watch


PersonPresentPast
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย