ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

washed

คำแปล
She
เธอ
had
มี
washed
ซัก
ล้าง
her
เธอ
ของเธอ
clothes
เสื้อผ้า
.
เธอได้ซักเสื้อผ้าของเธอ
2 ความคิดเห็น
He
เขา
had
มี
washed
ล้าง
ซัก
his
ของเขา
car
รถยนต์
.
เขาได้ล้างรถของเขา
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
had
มี
washed
ล้าง
ซัก
three
สาม
plates
จาน
.
ฉันได้ล้างจานสามใบ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wash


PersonPresentPast
Iwashwashed
he/she/itwasheswashed
you/we/theywashwashed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย