ภาษาอังกฤษ

war

ภาษาไทย
สงคราม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
warตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe are against the war.คำแปลพวกเราต่อต้านสงครามนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย