ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

war

คำแปล
สงคราม
We
พวกเรา
are
เป็น
อยู่
against
ต่อต้าน
ตรงกันข้าม
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
war
สงคราม
.
พวกเราต่อต้านสงครามนี้
We
พวกเรา
are
อยู่
เป็น
against
ต่อต้าน
ตรงกันข้าม
war
สงคราม
.
พวกเราต่อต้านสงคราม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
war
สงคราม
สงคราม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย