ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wanted

คำแปล
ต้องการ, อยาก
การผันคำกริยาของwant
When
เมื่อ
ตอน
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
was
เป็น
อยู่
young
อายุน้อย
เด็ก
,
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
wanted
อยาก
ต้องการ
that
นั้น
นั่น
ว่า
car
รถยนต์
.
ตอนฉันอายุน้อย ฉันอยากได้รถคนนั้น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
wanted
อยาก
ต้องการ
this
นี้
นี่
car
รถยนต์
last
สุดท้าย
year
ปี
.
ฉันอยากได้รถคันนี้เมื่อปีที่แล้ว
When
เมื่อ
ตอน
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
was
เป็น
อยู่
young
อายุน้อย
เด็ก
,
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
wanted
อยาก
ต้องการ
a
หนึ่ง
dog
หมา
สุนัข
.
ตอนฉันอายุน้อย ฉันอยากได้หมา
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ want


PersonPresentPast
Iwantwanted
he/she/itwantswanted
you/we/theywantwanted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย