ภาษาอังกฤษ

wallet

ภาษาไทย
กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
walletตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe has my wallet!คำแปลเขามีกระเป๋าเงินของฉัน!
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย