ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

walking

การผันคำกริยาทั้งหมดของ walk


PersonPresentPast
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย