walking

คำแปล
I
ดิฉัน
ฉัน
ผม
am
อยู่
เป็น
คือ
walking
เดิน
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
my
ของฉัน
ของผม
cat
แมว
.
ฉันกำลังเดินกับแมวของฉันอยู่
Who
ใคร
is
อยู่
เป็น
คือ
walking
เดิน
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
her
เธอ
ของเธอ
?
ใครกำลังเดินกับเธออยู่
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dog
หมา
สุนัข
is
เป็น
อยู่
คือ
walking
เดิน
.
หมาตัวนี้กำลังเดินอยู่
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ walk


PersonPresentPast
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย