ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

walk

คำแปล
เดิน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
and
และ
the
theman
ผู้ชาย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
man
theman
ผู้ชาย
ผู้ชาย
walk
เดิน
.
ผู้หญิงและผู้ชายเดิน
5 ความคิดเห็น
I
ดิฉัน
ผม
ฉัน
will
จะ
walk
เดิน
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันจะเดินกับคุณเธอ
3 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
will
จะ
walk
เดิน
.
พวกเขาจะเดิน
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ walk


PersonPresentPast
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย