ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wake

คำแปล
ปลุก
Do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่ใช่
ไม่
wake
ปลุก
her
เธอ
ของเธอ
now
ตอนนี้
.
อย่าปลุกเธอตอนนี้
Let
อนุญาต
me
ผม
ฉัน
wake
ปลุก
him
เขา
!
ให้ฉันปลุกเขา
Do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่ใช่
ไม่
wake
ปลุก
me
ผม
ฉัน
!
อย่าปลุกฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wake


    PersonPresentPast
    Iwakewakedwoke
    he/she/itwakeswakedwoke
    you/we/theywakewakedwoke
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย