ภาษาอังกฤษ

waitress

ภาษาไทย
เด็กเสิร์ฟ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
waitressตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy daughter is a waitress.คำแปลลูกสาวของฉันคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย