waiter

คำแปล
เด็กเสิร์ฟ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
waiter
เด็กเสิร์ฟ
.
ผมคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
waiter
เด็กเสิร์ฟ
.
ผมคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
waiter
เด็กเสิร์ฟ
.
ผมคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย