ภาษาอังกฤษ

waiter

ภาษาไทย
เด็กเสิร์ฟ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
waiterตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy brother is a waiter.คำแปลพี่ชายของฉันคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย